Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
18.10.201702.11.2017
Oznámení doplnění podkladů a pokračování územního řízení "Dělení a scelování pozemků v k.ú.Lipence"
17.10.201702.11.2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1470/5 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1470/5, orná půda o výměře 182 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za účelem realizace a provozování stavby rychlého občerstvení. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 10. 2017 usnesením č. 1154/2017.
17.10.201701.11.2017
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "BYTY CHUCHLE" Praha 5-Velká Chuchle Bochníčkova
17.10.201702.11.2017
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Zdravotnického zařízení MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu Zdravotnického zařízení Sídliště 1100/32, Praha - Radotín.
16.10.201704.12.2017
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Oddělení evidence obyvatel Odboru občansko správního. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 4.12.2017 do 12 hodin.
16.10.201731.10.2017
Usnesení o prodloužení lhůty "Dostihová - Strakonická - Protihlukové opatření" Praha 5 - Velká Chuchle, při komunikaci Strakonická, Dostihová
16.10.201720.11.2017
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru občansko správního. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 20.11.2017 do 12 hodin.
13.10.201730.10.2017
Opatření lokalita Závist Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení na veřejně přístupné účelové komunikaci v oblasti Závist
13.10.201728.10.2017
Rozhodnutí "Rekonstrukce a dostavba objektu č.p. 668 U Prádelny, Zbraslav" Praha 5-Zbraslav, U Prádelny č.p. 668
11.10.201726.10.2017
Změna stavby před dokončením Praha-Velká Chuchle, Zahrádkářská chata, osada Třešňovka, parc.č. 943/555 k.ú. Velká Chuchle
10.10.201725.10.2017
Opatření Havelské posvícení Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků akce "Havelské posvícení 2017"
09.10.201725.10.2017
Záměr prodeje pozemku parc.č. 526/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 526/1 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 6. 9. 2017 usnesením č. 1119/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/13/17.
09.10.201725.10.2017
Záměr prodeje nebytové jednotky v objektu Sídliště č.p. 1600 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje nebytové jednotky v objektu Sídliště č.p. 1600 (1. podzemní podlaží, 1. nadzemní podlaží) v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 13. 9. 2017 usnesením č. 1132/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/12/17.
09.10.201725.10.2017
Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/57 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/57 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 6. 9. 2017 usnesením č. 1120/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/17/17.
09.10.201725.10.2017
Záměr prodeje pozemku parc.č. 282/51 v k.ú. Kosoř MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 282/51 v k.ú. Kosoř zapsaného na listu vlastnictví č. 300 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 7. 2017 usnesením č. 1076/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/14/17.
09.10.201725.10.2017
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1118/36 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1118/36 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 7. 2017 usnesením č. 1078/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/16/17.
09.10.201725.10.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín o výměře cca 40 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 7. 2017 usnesením č. 1076/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/15/17.
05.10.201726.10.2017
Usnesení - Michal Trachta Usnesení v insolvenční věci dlužníka Michala Trachty o návrhu insolvenčního dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení
02.10.201713.11.2017
Zahájení řízení - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (koridor územní rezervy Jížní vstup Rychlého spojení)
27.09.201722.10.2017
Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
25.08.201722.11.2017
Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018 Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1891 ze dne 15.8.2017 vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018.
03.08.201731.10.2017
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu/pachtu Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k pronájmu nebo pachtu
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.
06.03.201731.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2017.