Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
28.06.201718.07.2017
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici pokladní/pokladník Kina Radotín. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 18.7.2017 do 12.00 hodin.
27.06.201713.07.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/16 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/16 v k.ú. Radotín o výměře 23 m2 z celkové výměry 45 m2 označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2286/16 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 3. 5. 2017 usnesením č. 987/2017 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/24/17.
27.06.201713.07.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/16 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/16 v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 z celkové výměry 45 m2 označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2286/60 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 3. 5. 2017 usnesením č. 988/2017 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/23/17.
27.06.201712.07.2017
Oznámení o pokračování řízení o změně stavby před dokončením Praha-Velká Chuchle, zahrádkářská chata, osada Třešňovka, parc.č. 943/555 k.ú. Velká Chuchle
27.06.201713.07.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín o výměře 23 m2 z celkové výměry 128 m2 označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2286/59 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 5. 4. 2017 usnesením č. 956/2017 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/20/17.
27.06.201713.07.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 z celkové výměry 128 m2 označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2286/56 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 5. 4. 2017 usnesením č. 957/2017 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/21/17.
27.06.201713.07.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 z celkové výměry 128 m2 označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2286/55 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 17. 5. 2017 usnesením č. 1005/2017 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/22/17.
27.06.201713.07.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/1 v k.ú. Radotín o výměře 694 m2 z celkové výměry 2988 m2 označené jako část „B“. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 22. 3. 2017 usnesením č. 934/2017 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/15/17.
27.06.201713.07.2017
Záměr prodeje pozemku parc.č. 333/4 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 333/4 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 5. 4. 2017 usnesením č. 955/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/16/17.
27.06.201713.07.2017
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1138/4 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1138/4 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 4. 2017 usnesením č. 973/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/19/17.
27.06.201713.07.2017
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1138/3 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1138/3 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 4. 2017 usnesením č. 972/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/18/17.
27.06.201713.07.2017
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/107 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje prodeje pozemku parc.č. 1108/107 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 17. 5. 2017 usnesením č. 1006/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/17/17.
27.06.201713.07.2017
Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr směny části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené jako část č. 2628/B o výměře 11 m2 z celkové výměry 13603 m2 ve vlastnictví Hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2348/3 v k.ú. Radotín označenou jako část č. 2348/A o výměře 13 m2 z celkové výměry 712 m2. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 17. 5. 2017 usnesením č. 1007/2017 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/26/17.
27.06.201713.07.2017
Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr směny části pozemku parc.č. 2604/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3584-58/2017 jako pozemek parc.č. 2604/8 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hl. m. Prahy se svěřenou správou nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 1643/22 v k.ú. Radotín, s případným vzájemným finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků určené znaleckým posudkem. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 3. 5. 2017 usnesením č. 990/2017 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/25/17.
27.06.201713.07.2017
Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr směny části pozemku parc.č. 1435 (část „a“) a části pozemku parc.č 2511/19 označené jako pozemek parc.č. 2511/46 ve vlastnictví Hl. m. Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2511/23 označenou jako pozemek parc.č. 2511/47 a za pozemek parc.č. 2547/2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla, nám. Sv. Petra a Pavla 450/2, Praha 5 – Radotín (vše v k.ú. Radotín). Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 22. 3. 2017 usnesením č. 935/2017 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 21. 6. 2017 usnesením č. XVII/27/17.
27.06.201727.07.2017
Obnovený katastrální operát - Třeboradice Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Třeboradice obce Praha dne 20.6.2017.
27.06.201727.07.2017
Obnovený katastrální operát_Lysolaje Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Lysolaje obce Praha dne 20.6.2017.
26.06.201711.07.2017
USNESENÍ - prodloužení lhůty k doplnění řízení Dostihová - Strakonická - Protihlukové opatření Praha 5 - Velká Chuchle, při komunikaci Strakonická, Dostihová
23.06.201723.08.2017
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - prodej pozemků v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 2368/1 v k.ú. Radotín (ostatní plocha se zelení o výměře 4220 m2) a pozemku parc.č. 2368/2 v k.ú. Radotín (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2), vč. stavby č.ev. 2214 (objekt pro rekreaci) jako celku za minimální cenu 3.600.000,- Kč (slovy: „Třimilionyšestsettisíc Korun českých“) určenou znaleckým posudkem. Podmínky veřejné soutěže a další informace se nacházejí v přiloženém oznámení.
23.06.201709.07.2017
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 5,75 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 14. 6. 2017 usnesením č. 1044/2017.
22.06.201707.07.2017
Veřejná vyhláška Radotín Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které se týká osazení dopravního značení na nám. Sv. Petra a Pavla, Horymírově nám. a v ul. Výkoukových z důvodu usměrnění a vymezení parkování v Radotíně.
22.06.201707.07.2017
Opatření Strážovská, Solná Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení a přenosné světelné signalizace v ulici Strážovská x Solná z důvodu provádění stavebních prací v rámci obnovy kabelů VN
21.06.201707.07.2017
Rozhodnutí, změna stavby před jejím dokončením Komunikace a dešťová kanalizace-Panská zahrada-Praha-Zbraslav
21.06.201707.07.2017
Záměr pronájmu garážového stání MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout garážové stání v objektu č. p. 1517/1a, b, ul. K Cementárně.
21.06.201723.08.2017
Oznámení o konání opakované dobrovolné elektronické dražby_firma Svoboda Předmětem dražby jsou nemovité věci nacházející se v obvodu MČ Praha 16
16.06.201701.07.2017
Výzva s usnesením o přerušení řízení Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) v katastrálních územích v obci Praha: Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín
14.06.201702.08.2017
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, Úsek výstavby. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 2. srpna 2017 do 12.00 hodin.
14.06.201730.06.2017
Územní rozhodnutí Revitalizace sportoviště ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.
04.05.201729.06.2017
Dražební vyhláška - M. Smrčina Dražební vyhláška o provedení další elektronické dražby nemovité věci - M. Smrčina
12