Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
21.08.201705.09.2017
Opatření Jízda historických vozidel Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků Závodu historických vozidel Zbraslav - Jíloviště v ul. Zbraslavské nám. Elišky Přemyslovny, Na Baních a dalších komunikacích dotčených akcí vč. komunikace Strakonická.
21.08.201705.09.2017
Opatření Chatová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavby přípojky vody a kanalizace v ulici Chatová.
21.08.201705.09.2017
Opatření Romana Blahníka Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavby č. 0100 TV Zbraslav v ul. Romana Blahníka.
21.08.201705.09.2017
Opatření Na Krupičárně Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Na Krupičárně z důvodu nutné údržby komunikace v souvislosti s dokončovacími pracemi na přilehlých objektech.
21.08.201705.09.2017
Opatření Lahovičky Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení svislého dopravního značení z důvodu zmírnění negativních a nebezpečných vlivů způsobených nežádoucím průjezdem vozidel v ul. K sádkám, Na staré, Ke stanici, K řece, K zahradám a účelové komunikaci NN 793 v Praze 16.
17.08.201701.09.2017
Oznámení o pokračování řízení, výzva a usnesení "Kavárna s galerií a bytem kavárníka", Praha - Velká Chuchle, lokalita Na Hvězdárně, Hvězdářská
09.08.201724.08.2017
Opatření cyklostezka A1 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení na cyklostezce A 1 (v úseku: Dostihová - cyklostezka A 12), dále v ulici Zbraslavská, Podjezd a V Lázních z důvodu konání sportovní akce „Czech BIGMAN TRIATLON FESTIVAL – PRAHA“,
09.08.201724.08.2017
Opatření Pod Akáty Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ulici Pod Akáty z důvodu umožnění příjezdu vozidel v rámci stavby rodinného domu na pozemku č. parc. 150 a 151 k. ú. Velká Chuchle
09.08.201724.08.2017
Opatření Paškova, Tunelářů Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ulici Tunelářů a Paškova z důvodu natáčení TV seriálu
03.08.201731.10.2017
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu/pachtu Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k pronájmu nebo pachtu
01.08.201723.08.2017
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru sociálního, úsek sociálně právní ochrany dětí. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 23. 8. 2017 do 12.00 hodin.
31.07.201715.09.2017
Výběrové řízení_město Černošice_referent Odboru stavební úřad Městský úřad Černošice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Referent Odboru stavební úřad
31.07.201725.08.2017
Výběrové řízení_ÚMČ Praha Čakovice_správce sportovních zařízení Úřad městské části Praha - Čakovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Správce sportovních zařízení
31.07.201725.08.2017
Výběrové řízení_ÚMČ Praha Čakovice_referent investiční výstavby Úřad městské části Praha - Čakovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Referent investiční výstavby
31.07.201725.08.2017
Výběrové řízení_ÚMČ Praha Čakovice_dělník a řidič Úřad městské části Praha - Čakovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Dělník a řidič.
31.07.201725.08.2017
Výběrové řízení_ÚMČ Praha Čakovice_vedoucí Odboru rozvoje a údržby obce Úřad městské části Praha - Čakovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Vedoucí Odboru rozvoje a údržby obce.
31.07.201714.09.2017
Dražební vyhláška - Miroslav Venta Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 14.09.2017 v 1:00 hodin.
31.07.201726.09.2017
Dražební vyhláška - Karel Hauzer Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 26.09.2017 v 12:00 hodin.
31.07.201705.09.2017
Dražební vyhláška - Martin Gajdošech Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 04.09.2017 v 10:00 hodin.
23.06.201723.08.2017
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - prodej pozemků v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 2368/1 v k.ú. Radotín (ostatní plocha se zelení o výměře 4220 m2) a pozemku parc.č. 2368/2 v k.ú. Radotín (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2), vč. stavby č.ev. 2214 (objekt pro rekreaci) jako celku za minimální cenu 3.600.000,- Kč (slovy: „Třimilionyšestsettisíc Korun českých“) určenou znaleckým posudkem. Podmínky veřejné soutěže a další informace se nacházejí v přiloženém oznámení.
21.06.201723.08.2017
Oznámení o konání opakované dobrovolné elektronické dražby_firma Svoboda Předmětem dražby jsou nemovité věci nacházející se v obvodu MČ Praha 16
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.
06.03.201731.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2017.