Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
17.07.201801.08.2018
Usnesení - přerušení územního řízení Praha-Zbraslav, Polyfunkční dům Zbraslav, Kaškova č.p. 615 - přerušení územního řízení
13.07.201830.07.2018
Opatření Loučanská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. Loučanská v Radotíně.
13.07.201830.07.2018
Opatření K topolům Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení zakazujícího vjezd do ul. K topolů v Praze - Lipence.
13.07.201830.07.2018
Veřejná vyhláška Ledvická a V sudech Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění a vyznačení dopravního značení v ulici Ledvická a V sudech v Radotíně
13.07.201817.07.2018
Oznámení o přerušení dodávky vody v Praze-Radotíně a ve Velké Chuchli, 16. a 17.7.2018 Dne 16.7.2018 od 22 hodin až do 17.7.2018 do 15 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha – Radotín, Velká Chuchle.
13.07.201828.07.2018
Rozhodnutí Obnova vodovodního řadu, Praha 5, Zbraslav, V Bílce
12.07.201827.07.2018
Opatření Elišky Přemyslovny a okolí stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v oblasti ul. Elišky Přemyslovny v Praze - Zbraslav.
03.07.201830.06.2019
Závěrečný účet hospodaření za rok 2017 Schválený Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 18.6.2018, usnesením č. XXI/3.
04.07.201820.07.2018
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3103/45 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3103/45 v k.ú. Radotín o výměře 558 m2 z celkové výměry 1323 m2 za účelem převodu nájmu ze zemřelého nájemce na oprávněného právního nástupce. Tento záměr pronájmu pozemku byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 27. 6. 2018 usnesením č. 1467/2018.
03.07.201818.07.2018
Rozhodnutí Komunikace pro rodinné domy, Praha 5-Lipence, ulice Boudova
02.07.201819.07.2018
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/117 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/117 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže na něm umístěné. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 16. 5. 2018 usnesením č. 1398/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 6. 2018 usnesením č. XXI/16/18.
02.07.201819.07.2018
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1706/12 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1706/12 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 16. 5. 2018 usnesením č. 1397/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 6. 2018 usnesením č. XXI/15/18.
02.07.201819.07.2018
Záměr směny spoluvlastnických podílů pozemků v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr směny spoluvlastnického podílu id. 20/48 pozemku parc.č. 944/5 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za spoluvlastnický podíl id. 12/48 pozemku parc.č. 945/4 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 30. 5. 2018 usnesením č. 1423/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 06. 2018 usnesením č. XXI/14/18.
02.07.201819.07.2018
Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr směny pozemku parc.č. 2537/2 v k.ú. Radotín o výměře 12 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 85/3 v k.ú. Radotín o výměře 10 m2. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 2. 5. 2018 usnesením č. 1382/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 06. 2018 usnesením č. XXI/17/18.
29.06.201831.07.2018
Dražební vyhláška Dražební vyhláška, Exekuční příkaz prodejem nemovitosti
18.06.201827.07.2018
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru občansko správního, Úsek vnitřní správy (agenda přestupků). Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 27. července 2018 do 12.00 hodin.
15.06.201827.07.2018
Oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území. Magistrát hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje oznamuje zahájení projednávání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) společným jednáním a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.
12.06.201831.08.2018
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže MČ Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž na provozování zubní ordinace v objektu Zdravotnického zařízení Sídliště 1100/32, Praha - Radotín
09.05.201831.07.2018
Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu aktuálně připravil nabídku nepronajatých/nepropachtovaných pozemků na území okresu Praha-město k pronájmu/pachtu.
05.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
14.12.201731.12.2018
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.