Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
19.11.201812.12.2018
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Úseku vnitřní správy Odboru občansko správního. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 12. prosince.
14.11.201830.11.2018
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1060/2 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1060/2, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 70 m2 z celkové výměry 130 m2 panu J. S., Praha 5 – Radotín, za účelem užívání jako zahrádky. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 7. 11. 2018 usnesením č. 12/2018.
13.11.201830.11.2018
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže MČ Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž na provozování zubní ordinace nebo dentální hygieny v objektu Zdravotnického zařízení Praha - Radotín.
13.11.201829.11.2018
Záměr pronájmu parkovacího stání MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout parkovací stání v objektu čp. 1600/15a, Sídliště.
13.11.201829.11.2018
Záměr pronájmu garážového stání MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout garážové stání v objektu čp. 1517/1a,b, ul. K Cementárně.
12.11.201827.11.2018
Opatření Loučanská a okolí Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení svislého dopravního značení a zařízení z důvodu usměrnění, zklidnění dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti v oblasti školních zařízení v ul. Loučanská a okolí v Radotíně.
13.11.201820.11.2018
Oznámení o přerušení dodávky vody dne 20.11.2018 Pražské vodovody a kanalizace oznamují, že dne 20.11.2018 v době od 8.00 do 19.00 hodin, dojde k přerušení dodávky vody v ulici Šárovo kolo, Praha 16-Radotín.
09.11.201805.12.2018
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Kina Radotín. Přihlášky k výběrovému řízení je třeba doručit do podatelny úřadu nejpozději do 5. 12. 2018 do 12.00 hodin.
07.11.201822.11.2018
Veřejná vyhláška Paškova a okolí Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení zakazujícího vjezd nákladních automobilů do ul. Paškova, U včely, Matjuchinova a Pod Špejcharem ve Zbraslavi
06.11.201821.12.2018
Veřejná vyhláška - oznámení Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
05.11.201806.12.2018
Územní rozhodnutí Rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov"
05.11.201820.11.2018
Oznámení zahájení územního řízení Dělení pozemku parc.č. 2087/10 v katastrálním území Radotín
02.11.201819.11.2018
Opatření cyklostezka Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení na komunikaci NN 4488 - cyklostezka A 1, v prostoru křižovatky s u. K přívozu, z důvodu pokládky kabelů kVN v Radotíně
02.11.201819.11.2018
Opatření běžecký závod Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu konání běžeckého závodu v ul. nám. Osvoboditelů, Na výšince a Otínská v Radotíně
01.11.201807.01.2019
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020) Granty hlavního města Prahy

Zasedání zastupitelstva Městské části Praha 16 Rada městské části Praha 16 zve občany na ustavující I. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná dne 1. listopadu 2018 v 17.00 hod. v sále kulturního střediska U Koruny.
24.10.201828.11.2018
Veřejná vyhláška - U 1345/00 Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00
03.10.201801.02.2019
Nabídka pozemků k pronájmu Aktuální nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků na území okresu Praha-město k pronájmu/pachtu.
22.10.201828.11.2018
Veřejná vyhláška - Z 2776/00 a Z 2794/00 Magistrát hl. města Prahy - Odbor územního rozvoje informuje o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2776/00 a Z 2794/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy oznámením o konání veřejného projednávání návrhů uvedených změn.

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
23.08.201820.11.2018
Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019 Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1772 ze dne 17.7.2018 vyhlášení Programů celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019.
03.07.201830.06.2019
Závěrečný účet hospodaření za rok 2017 Schválený Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 18.6.2018, usnesením č. XXI/3.
05.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
14.12.201731.12.2018
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.