• Okruh bude o víkendu uzavřen

  17.08.2018 / Podle informaci z operačního štábu hl. m. Prahy dojde o tomto víkendu k plánovanému uzavření části Pražského okruhu.
 • Pár upřesnění k novému autobusu na Viničky

  17.08.2018 / Dlouho očekávaná a projednávaná midibusová polookružní linka 248 bude jezdit od 1. září. Vzhledem k tomu, že trase, dopravním opatřením a jízdnímu řádu přišlo několik dotazů, pokusíme se je zde co nejlépe zodpovědět,
 • Od neděle 19. srpna - opět riziko požárů

  17.08.2018 / Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před nebezpečím požáru pro území hl. m. Prahy, která bude platit od neděle 19. srpna 2018 od 6.00 hodin. Ve stejnou dobu vstupuje v platnost nařízení hl. m. Prahy.
 • Slovo starosty

  17.08.2018 / Snad se blížíme dnům, kdy se letošní sevření veder rozptýlí do letního počasí, jaké známe a považujeme za normální. Patrně však můžeme očekávat, že se napřesrok podobné počasí ve větším či menším rozsahu vrátí. Je čas si na tu myšlenku zvyknout.
 • Zastavení řízení

  16.08.2018 / Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 - K Průhonu, Rekonstrukce ul. Na Lhotkách, část stavby: stavební úpravy stávající komunikace: zřízení a odstranění staveništní komunikace mezi ulicemi Na Lhotkách a Boudova.
 • Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

  15.08.2018 / Úřad městské části Praha 5, odbor Stavební úřad, oznamuje zahájení územního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští stavební úřad od ústního jednání.
 • Vychází letní číslo Novin Prahy 16

  15.08.2018 / 15. srpna vychází nejnovější číslo Novin Prahy 16. Radniční zpravodaj s informacemi z jednotlivých městských částí šestnáctého pražského obvodu bude distribuován do poštovních schránek nejpozději do pátku 17. srpna.
 • Opatření Czech BIG MAN TRIATLON

  14.08.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu umístění přenosného dopravního značení v rámci konání sportovní akce Czech BIG MAN TRIATLON
 • Opatření Starochuchelská

  14.08.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Starochuchelská z důvodu krátkodobého stání vozidla v rámci vykládky materiálu na stavbu ZŠ
 • Územní rozhodnutí

  13.08.2018 / Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek km 9,964 - 10,600