• Centrum Radotín se představuje

  24.04.2018 / Od ledna, kdy se s občany konzultuje budoucí podoba nového „srdce Radotína“, se připravují také prezentace přímo v místě plánované zástavby a zkultivování veřejných prostranství. Na několika stanovištích budou vizualizace s podrobnostmi výstavby umístěny již od 9. května.
 • Záměr pronájmu plochy pro umístění reklamy

  24.04.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části plochy oplocení Radotínského potoka umístěného na pozemku parc.č. 342/4 v k.ú. Radotín o rozměru 25 m2 a části zábradlí na můstku přes Radotínský potok o rozměru 10 m2 na pozemcích parc.č. 342/3, 2644/3 a 2644/5 v k.ú. Radotín společnosti Pražské Benátky, s.r.o., Platnéřská 191/4, Praha 1 – Staré Město, za účelem umístění reklamních bannerů. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 18. 4. 2018 usnesením č. 1369/2018.
 • Usnesení o prodloužení lhůty

  24.04.2018 / "Dostihová - Strakonická - Protihlukové opatření", Praha 5 - Velká Chuchle, při komunikaci Strakonická, Dostihová
 • Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/6 v k.ú. Radotín

  24.04.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/6 v k.ú. Radotín o výměře 20 m2 společnosti Veselý králíček, s.r.o., U učiliště 510/18, Praha 5 – Radotín, za účelem provozování předzahrádky u kavárny a dětské herny Veselý králíček, náměstí Osvoboditelů 1371, Praha 5 - Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 18. 4. 2018 usnesením č. 1368/2018.
 • 21.4.2018: V Praze 16 se konalo Bezpečné jaro

  24.04.2018 / Reportáž TV Praha z BEZPEČNÉHO JARA
 • Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy

  24.04.2018 / Rada Městské části Praha 9 vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kovářská 1790, Praha 9
 • Informace pro prodejce

  23.04.2018 / Vážení prodejci, dvacátý první ročník Havelského posvícení v Radotíně proběhne ve dnech 13. – 14. října 2018. Všechny podmínky pro zájemce o prodej budou vyhlášeny nejpozději do 10. května 2018. Do zveřejnění způsobu registrace nelze přijímat ani evidovat žádné
 • Hledáme kandidáty na přísedící u soudu

  23.04.2018 / Městská část Praha 16 byla oslovena Obvodním soudem pro Prahu 5 se žádostí o volbu nových přísedících. Proto chceme široké veřejnosti nabídnout možnost ucházet se o tuto veřejnou funkci.
 • Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 2.5.2018

  23.04.2018 / PRE Distribuce oznamuje, že dne 2.5.2018 v době od 8.00 do 16.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v části ulic Zderazská, Kolová a Lošetická, Praha 16-Radotín.