• Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3103/45 v k.ú. Radotín

  04.07.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3103/45 v k.ú. Radotín o výměře 558 m2 z celkové výměry 1323 m2 za účelem převodu nájmu ze zemřelého nájemce na oprávněného právního nástupce. Tento záměr pronájmu pozemku byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 27. 6. 2018 usnesením č. 1467/2018.
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/117 v k.ú. Radotín

  02.07.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/117 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže na něm umístěné. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 16. 5. 2018 usnesením č. 1398/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 6. 2018 usnesením č. XXI/16/18.
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 1706/12 v k.ú. Radotín

  02.07.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1706/12 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 16. 5. 2018 usnesením č. 1397/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 6. 2018 usnesením č. XXI/15/18.
 • Záměr směny spoluvlastnických podílů pozemků v k.ú. Radotín

  02.07.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr směny spoluvlastnického podílu id. 20/48 pozemku parc.č. 944/5 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za spoluvlastnický podíl id. 12/48 pozemku parc.č. 945/4 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 30. 5. 2018 usnesením č. 1423/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 06. 2018 usnesením č. XXI/14/18.
 • Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín

  02.07.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr směny pozemku parc.č. 2537/2 v k.ú. Radotín o výměře 12 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 85/3 v k.ú. Radotín o výměře 10 m2. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 2. 5. 2018 usnesením č. 1382/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 06. 2018 usnesením č. XXI/17/18.
 • Dražební vyhláška

  29.06.2018 / Dražební vyhláška, Exekuční příkaz prodejem nemovitosti
 • Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže

  12.06.2018 / MČ Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž na provozování zubní ordinace v objektu Zdravotnického zařízení Sídliště 1100/32, Praha - Radotín