Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1030/1 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1030/1, zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi pozemků parc.č. 1030/2 a 1030/3 v k.ú. Radotín. Tento záměr pronájmu pozemku byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 2. 5. 2018 usnesením č. 1383/2018.

Zveřejněno: 10.05.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 82 x
Vytisknout