Vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici pečovatelka/pečovatel Pečovatelské služby Praha - Radotín. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 31. srpna 2018 do 12.00 hodin.

 

Městská část Praha 16 

se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín 
zastoupená starostou Městské části Praha 16 
vyhlašuje 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na pracovní pozici: 

PEČOVATEL/KA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRAHA - RADOTÍN  

Pracovní poměr na dobu: URČITOU – po dobu mateřské, příp. rodičovské dovolené 
Místo výkonu práce:  Městská část Praha 16
Termín nástupu:  17.9.2018
Platová třída:  5. 

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

Stanovené podmínky:

a)  způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

b)  zdravotní způsobilost

c)  odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách dle ustanovení § 116 odst. 5 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tj. střední vzdělání v sociální oblasti nebo zdravotnictví či odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele či sociálního pracovníka, případně základní nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách

d)  řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič

e)  vysoká flexibilita a spolehlivost, příjemné vystupování, zájem pracovat se seniory. 

Výhoda:

  • praxe v sociálních službách či zdravotnictví. 

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a)  jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče

b)  strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech

c)  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

d)  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně doklad o dosažení požadované odborné způsobilosti.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 31.8.2018 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, telefon: 234 128 202.
Další informace: Mgr. Ivana Krásná, telefon: 774 081 266.

 

Praha 23. července 2018


Mgr. Karel Hanzlík
starosta

Zveřejněno: 24.07.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 370 x
Vytisknout