• Územní rozhodnutí

  15.11.2017 / Protipovodňová opatření v průmyslovém areálu Praha - Radotín Opatření na kanalizaci Praha 5 - Radotín Výpadová
 • Usnesení

  15.11.2017 / "Částečné oplocení pozemků parc.č. 2087/1, 2087/21, 2087/24 v k.ú.Radotín" Praha 5-Radotín, lokalita Višňovka
 • Opatření Na hvězdárně

  10.11.2017 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Na hvězdárně, Lochkovská a veřejně přístupných účelových komunikacích využívaných pro staveništní dopravu v rámci stavby Vily Chuchle
 • Rozhodnutí

  10.11.2017 / Rekonstrukce komunikace Na Staré, Praha 5 Praha Lahovice
 • Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

  09.11.2017 / "Záchytné parkoviště systému P+R v Radotíně" Praha 5-Radotín