• Veřejná vyhláška KÚK

  15.02.2018 / Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci komplexní údržby komunikací ve správě TSK spočívající v umístění přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v Praze 16
 • Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti

  12.02.2018 / "Obytná lokalita ZBRASLAV-ZÁVIST, inženýrské sítě a komunikace k pozemku parc.č. 3101/1, k.ú.Zbraslav"
 • Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti

  12.02.2018 / "OBYTNÁ LOKALITA ZBRASLAV - ZÁVIST, etapa I." Praha 5-Zbraslav, lokalita Závist
 • Opatření Ke Slivenci

  09.02.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení na místní komunikaci Ke Slivenci z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníku provádějících výkopové práce v zeleni v rámci pokládky optického kabelu v Praze - Lochkově
 • Opatření Karlická (slepá)

  09.02.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení na místní komunikaci Karlická (slepá) z důvodu realizace stavby prodloužení kanalizačního řadu a pokládka kabelů.
 • Opatření Zbynická

  09.02.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení na místní komunikaci Zbynická z důvodu skládky paliva.
 • Opatření Pod Klapicí, Vinohrady

  09.02.2018 / Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Vinohrady a Pod Klapicí v rozsahu časově omezeného parkování a stanovení zóny "30", v Radotíně
 • Oznámení pokračování územního řízení

  25.01.2018 / "Soubor dvou rodinných domů s atelierem a garážemi" Praha 5-Zbraslav, Za Dálnicí