• Rozhodnutí-Změna stavby před jejím dokončením

    17.05.2018 / Praha-Radotín, Revitalizace panelového domu čp. 1365, nám. Osvoboditelů, Změna stavby před jejím dokončením
  • Usnesení

    11.05.2018 / "Částečné oplocení pozemků parc.č. 2087/1, 2087/21, 2087/24 v k.ú.Radotín" Praha 5-Radotín, lokalita Višňovka
  • Oznámení o zahájení řízení

    04.05.2018 / Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 - K průhonu, Rekonstrukce ul. Na Lhotkách, přeložka vodovodu, stavební úpravy stávající komunikace - staveništní komunikace