Záměr prodeje id. 1/2 pozemku parc.č. 1598/1 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje vlastnického podílu id. ½ pozemku parc.č. 1598/1, zahrada o celkové výměře 1093 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi zbývajícího vlastnického podílu id. ½. Pozemek je evidován na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 11. 2017 usnesením č. 1233/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/27/17.

záměr (pdf, 194 kB)

Zveřejněno: 02.01.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 353 x
Vytisknout