Opatření Na hvězdárně

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Na hvězdárně, Lochkovská a veřejně přístupných účelových komunikacích využívaných pro staveništní dopravu v rámci stavby Vily Chuchle

Zveřejněno: 10.11.2017 – Lenka Moravcová ; Přečteno 475 x
Vytisknout