Slovo starosty

Měsíc září je tradičně spojen se zahájením nového školního roku. Jako každý rok mám tu čest a možnost se účastnit slavnostního zahájení a prvního školního dne v radotínské základní škole.

Je to pro mne milá povinnost, již s ohledem, že než jsem začal dělat komunální politiku v pozici uvolněného zástupce starosty a následně starosty, moje profesní kroky byly spojeny právě s touto institucí, coby kantora. K prvnímu školnímu dni neodmyslitelně patří i přivítání žáků prvních tříd, které tradičně probíhá za vydatné podpory a účasti rodičů a prarodičů. Je to správné, vždyť v životě každého z "prvňáčků" se jedná o velice důležitý a významný krok za dalším poznáním a vzděláním.

Na této poměrně dlouhé cestě a etapě je jim potřeba popřát hodně úspěchu, ale i připomenout, že kýžené výsledky nejsou výsledkem štěstí, ale pravidelné a zodpovědné práce a přípravy.  Je velice emotivní sledovat chování holek a kluků, kteří před sebou mají "něco" nového, o čem jim vyprávěli svoje dojmy rodiče a starší sourozenci a kamarádi. V některých tvářích jsou vidět rozpaky, v jiných i možné obavy z neznámého, ale v drtivé většině je projev dětí veselý, plný očekávání i s ohledem na poznání nových kamarádů. I v tomto případě je "prvňáčkům" potřeba popřát, aby si vytvořili pevné přátelské vazby, které jim zůstanou celý život. Jistě mi dáte za pravdu, že my všichni, kteří máme školní docházku již dávno za sebou, nejraději vzpomínáme právě na léta strávená v základní škole.

Děti jsou naše budoucnost a je potřeba jim a hlavně učitelům vytvářet maximálně kvalitní zázemí a podmínky pro úspěšný průběh výchovně vzdělávacího procesu. Proto jsem rád, že se radotínské radnici daří naplňovat plán a koncept rozvoje Základní školy Radotín, tak jak byl představen v roce 2014, a to i s ohledem na vývoj demografické křivky v Městské části Praha 16. 

I při letošním slavnostním zahájení školního roku jsme měli připraveno překvapení v podobě dokončení a uvedení do provozu nově vybudované nástavby nad přízemním, západním křídlem pavilonu bývalých školních dílen. V nastaveném patře jsou čtyři nové učebny, zázemí pro učitele a v kompletně zrekonstruovaném přízemí jsou opět po letech funkční dílny s veškerým technickým vybavením a skladovým zázemím. A některé další investice spojené s přijatým konceptem rozvoje základní školy, především s navyšováním kapacity, probíhají či jsou ve finální podobě přípravy i s jasným financováním.

Je potřeba zmínit skutečnost, že se dlouhodobě v předstihu daří reagovat na budoucí požadavek radotínských občanů na umístění jejich dětí do školních zařízení smysluplným navyšováním kapacity stávajících objektů (ne stavbou úplně nových, které by po čase byly poloprázdné a provozně náročné), takže dokážeme uspokojit aktuální narůstající poptávku, což není např. v jiných pražských městských částech běžná věc a rodičům tak nastávají velké problémy s umístěním svých ratolestí. Ty mnohdy musí svoje děti dovážet do jiných spádových oblastí, což pro ně znamená značný logistický, časový a ve finále i finanční problém. 

Úspěšný školní rok nám všem.


Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 14.09.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1771 x
Vytisknout