Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/29 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/29, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi stavby bez čp/če (garáže) na pozemku postavené. Pozemek je evidován na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 10. 2017 usnesením č. 1153/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/28/17.

záměr (pdf, 195 kB)

Zveřejněno: 02.01.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 341 x
Vytisknout