Záměr prodeje dvou částí pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje první části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/8 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 vlastníkovi pozemků parc.č. 2159 a 2160 v k.ú. Radotín a druhé části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/7 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 vlastníkovi pozemků parc.č. 2158/1 a 2158/2 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 20. 9. 2017 usnesením č. 1136/2017 a 1137/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/25/17.

záměr (pdf, 207 kB)

Zveřejněno: 02.01.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 373 x
Vytisknout