Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru ekonomického, úsek rozpočtových vztahů. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 21. 11. 2017 do 12.00 hodin.

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený zástupcem tajemníka ÚMČ Praha 16 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA
ODBORU EKONOMICKÉHO, ÚSEK ROZPOČTOVÝCH VZTAHŮ

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 16
Termín nástupu: od 4. 12. 2017
Platová třída: 9.

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.
2) Další stanovené podmínky:
a) vzdělání minimálně středoškolské s maturitou, nejlépe ekonomického zaměření
b) 2 roky praxe v oboru (finanční účetní včetně účtování o dani z přidané hodnoty)
c) aktivní znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba)
d) psychická odolnost, vysoká flexibilita, spolehlivost a pečlivost.

Výhoda:
a) praxe ve veřejné správě
b) znalost práce s Jednotným ekonomickým systémem (IS GINIS)
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) údaje stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 21. 11. 2017 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt:  Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Marta Tišlová, tel.: 234 128 220.

Praha 6. listopad 2017

Marta Tišlová
zástupce tajemníka Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 06.11.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 622 x
Vytisknout