Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru sociálního, úsek sociálně právní ochrany dětí. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 4. 12. 2017 do 12.00 hodin.

Úřad městské části Praha 16

se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16,

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:

REFERENT/REFERENTKA

ODBORU SOCIÁLNÍHO, ÚSEK SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

 

Pracovní poměr na dobu:  URČITOU – po dobu mateřské, příp. rodičovské dovolené

Místo výkonu práce:  Úřad městské části Praha 16

Termín nástupu:  2. 1. 2018

Platová třída:  10.


Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

  1. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

  2. Další stanovené podmínky:

a) vzdělání vysokoškolské sociálního směru nebo vyšší odborné sociálního směru, případně absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů, vše dle ustanovení § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

b) komunikační schopnosti (formulace textů, znalost pravopisu)

c) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba)

d) psychická odolnost, vysoká flexibilita, spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.

 Výhody:

a) praxe ve veřejné správě

b) praxe v sociální oblasti

c) řidičské oprávnění skupiny B.

 Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a) údaje stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona

b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona

c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona

d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona, případně ověřená kopie dokladu o dosažení požadovaného vzdělání.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00 nejpozději do 4. 12. 2017 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.

Další informace: Mgr. Jitka Stejskalová, tel.: 234 128 310.

 

Praha 25. říjen 2017

Ing. Pavel Jirásek

tajemník Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 25.10.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 951 x
Vytisknout