Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1891 ze dne 15.8.2017 vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018.

Veškeré informace týkající se výše vyhlášených programů včetně podmínek je možné získat na odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1, oddělení regionálního školství, na telefonním čísle 236 005 242 (Ing. Pavlína Gucká). 

Pravidla pro grantové řízení pro Celoměstské programy podpory vzdělávání, žádost a potřebné formuláře k programu č. 2 a 5, budou k dispozici na internetových stránkách www.praha.eu

 
Zveřejněno: 25.08.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 619 x
Vytisknout