Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu je financován Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován společností Pražské služby, a.s.

Velkoobjemový kontejner je přistaven vždy po dobu čtyř hodin. Po celou tuto dobu je u kontejneru přítomna obsluha. 

Do kontejnerů je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, staré lyže, snowboardy, kola, umyvadla nebo WC mísy.

Bližší informace podají pracovnice Oddělení životního prostředí OVDŽP Úřadu městské části Praha 16, tel.: 234 128 430 (Ing. JíchováIng. Nováková).

 Datum  Den  Čas  Místo 
22. května Úterý  14-18 hodin Živcová 
U stanoviště separovaného odpadu 016/009

Celé znění článku se zveřejněnými termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů: Velkoobjemový odpad
Zveřejněno: 13.02.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 26 x
Vytisknout