Usnesení zastupitelstva č.8

Schválení kupní ceny za koupi majetku v bývalém zahradnickém areálu - budovy č.p. 1296 a tří skleníků

Číslo zastupitelstva: 14
č. 8
Ze dne 19.12.2016
s c h v a l u j ekupní cenu za koupi majetku v bývalém zahradnickém areálu – budovy čp. 1296 na pozemku parc.č. 1434/2 a tří skleníků na pozemku parc.č. 1434/1, vše v k.ú. Radotín, která dle znaleckého posudku vypracovaného pro Státní pozemkový úřad činí 208.470,- Kč (z toho činí znalečné 8.470,- Kč).
Zveřejněno: 27.12.2016 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 394 x
Vytisknout