Rezavec nenávratně poškodil jasany

V průběhu července se u dvou vzrostlých jasanů na náměstí Sv. Petra a Pavla projevila infekce rezavcem štětinatým (Inonotus hispidus) v podobě plodnic na kosterních větvích a u prvního jasanu dokonce dvěma plodnicemi na kmeni. 

Bílá hniloba, kterou způsobuje tato dřevokazná houba, má za následek významné snížení mechanické odolnosti větví a je příčinou jejich pádu. Může tedy způsobit náhlé zlomení nebo vylomení kosterní větve i celého stromu. 

Vzhledem k závažnosti napadení touto dřevokaznou houbou a umístění stromů na ploše, která je neustále využívána ať už chodci, cyklisty nebo automobilovým provozem, doporučilo Oddělení životního prostředí OVDŽP Úřadu městské části Praha 16 stromy pokácet.  

Situace byla projednána na poradě vedení Městské části Praha 16, kde vzhledem k plnění estetické úlohy v této části Radotína vyplynul požadavek provést ještě odborný dendrologický průzkum s tomografickým zhodnocením stavu obou jasanů. Byl tedy osloven VÚKOZ (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce) v Průhonicích.

Odborný posudek zdravotního stavu a provozní bezpečnosti dvou exemplářů jasanu ztepilého (pdf, 881 kB)

Z posudku vyplývá, že jasan označený pořadovým číslem 1 s plodnicemi rezavce štětinatého je ve špatném zdravotním stavu, což také potvrzuje špatný stav olistění (nekróza jasanu, pády drobných větví). U jasanu byla zjištěna přítomnost uvedené dřevokazné houby Inonotus hispidus, která způsobuje bílou hnilobu dřeva v kmeni nad bází a její rozšíření v celém objemu koruny. Kosterní větve prostoupené podhoubím jsou křehké a při zhoršených povětrnostních podmínkách může dojít k jejich zlomům a následnému pádu, provozní bezpečnost jasanu je podle posudku silně snížená. Vzhledem ke skutečnosti, že se jasan nachází na velmi frekventovaném místě, doporučili pracovníci VÚKOZ jeho odstranění z havarijních důvodů.

Strom bude z uvedených důvodů pokácen v sobotu 9. září 2017. Práce provede Jednotka sboru dobrovolných hasičů Radotín. Během září zde bude vysazena vzrostlá lípa srdčitá. 

Jasany na náměstí Sv. Petra a Pavla

Jasany na náměstí Sv. Petra a PavlaJasany na náměstí Sv. Petra a PavlaJasany na náměstí Sv. Petra a PavlaJasany na náměstí Sv. Petra a Pavla

U jasanu označeného číslem 2 dojde k provedení zdravotního řezu, a tedy odstranění suché větvě s plodnicí a radikální redukci koruny. I u tohoto stromu byl v srpnu pořízen snímek s pomocí akustického tomografu, z něhož bylo patrné, že centrum kmene je u báze zasaženo hnilobou. Obvodová pletiva jsou dosud zdravá. Plodnice v koruně jasanu potvrzuje přítomnost dřevokazné houby rovněž v kosterních větvích. Zdravotní stav jasanu je dosud uspokojivý, ale provozní bezpečnost je snížená.

Související článek: 
Jasany před kostelem jsou napadené rezavcem štětinatým
Zveřejněno: 08.09.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1826 x
Vytisknout