Práce v okrskových volebních komisích

Občané mají možnost zapojit se do práce v okrskových volebních komisích při volbě prezidenta republiky, která se uskuteční v lednu 2018. Okrskové volební komise totiž plní důležitou funkci při organizaci voleb.

Ve dnech voleb, tj. v pátek 12. ledna od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod., v případě konání druhého kola volby prezidenta i v pátek 26. ledna od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. komise zajišťují hlasování, dozírají na jeho průběh a dbají na pořádek ve volebních místnostech. Po ukončení hlasování sčítají hlasy, vyhotovují zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku.

Na území Městské části Praha 16 je 8 okrskových volebních komisí. Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku 18 let, u něhož nenastala překážka ve výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky.

Při sestavování volebních komisí mají ze zákona přednost zástupci delegovaní politickými stranami, které mají zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nebo v Senátu. Zbytek se doplňuje dobrovolníky z řad občanů (radnice je vyzve k účasti  v komisi teprve až poté, co zjistí, že politické strany všechna místa nenaplnily), případně úředníky radnice.

Zájemci o práci v těchto komisích, pokud nebudou delegováni, se mohou přihlásit nejpozději do 13. prosince 2017 na Odbor občansko správní Úřadu městské části Praha 16, telefon: 234 128 240, e-mail: spravni@praha16.eu.

Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon této funkce a dále, v případě, že se jedná o osobu v pracovním poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Zveřejněno: 20.11.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1281 x
Vytisknout