OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Městská část Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 2368/1 v k.ú. Radotín (ostatní plocha se zelení o výměře 4220 m2) a pozemku parc.č. 2368/2 v k.ú. Radotín (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2), vč. stavby č.ev. 2214 (objekt pro rekreaci) jako celku za minimální cenu 3.600.000,- Kč bez DPH (slovy: „Třimilionyšestsettisíc Korun českých“) určenou znaleckým posudkem.

Zveřejněno: 06.11.2017 – Zuzana Lacinová ; Přečteno 494 x
Vytisknout