Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Od 1. ledna 2018 bude spuštěn plný provoz systému SEPNO (více informací na stránkách www.ispop.cz).

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech realizováno elektronickou formou a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNO.

Modul SEPNO umožní uživatelům vyplnění a odeslání ohlašovacího listu přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím webového formuláře, jeho potvrzení a případné další akce v souladu s legislativou.

  • Proces ohlašování je uveden v zákoně o odpadech v § 40 odst. 1 až 5.
  • Pokud přeprava NO nepřesáhne areál provozovny, pak se neohlašuje.
  • Pokud je odesilatelem fyzická nepodnikající osoba (občan), pak se přeprava také neohlašuje.
  • Za informace zaslané do SEPNO zodpovídá ohlašovatel. Tím je primárně odesílatel, ale může jím být dle zákona i příjemce.
  • Ohlásit přepravu nebezpečných odpadů je nutné před jejím zahájením.
  • Ohlašovatel musí ohlášené údaje do 3 pracovních dnů od data ukončení přepravy upravit, pokud neodpovídají skutečnosti.
  • Příjemce musí do 3 pracovních dnů od data ukončení přepravy potvrdit přijetí nebezpečných odpadů.

Leták k elektronickému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (pdf, 329 kB)

Zveřejněno: 08.11.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 598 x
Vytisknout